Şinya - Kıbrıs'taki Tatil Eviniz!

Your holiday home on Cyprus Island

We are doing nature friendly business             Doğayla barışık işletmecilik yapmaktayız

Şinya is the local name of a wild shrub widely grown at nature here on Cyprus Island. They are very strong plants and they are always green also in hot summer months. Their tiny fruits are a good food source especially for birds. Some locals also use these tiny nuts in bakery. Our logo is derived from Şinya leaves, and you will sea Şinya shrubs around our premises.


Şinya is a member of Karpaz Ecotourism Association and we are following ecotourism and sustainable tourism criteria at our premises. We have solar panels to produce green energy and to decrease our carbon emission. 


We also have certified organic field and sometimes we offer farm to table products at our restaurant depending on season. This also help our environment in decreasing chemical usage. 


How we protect our environment;

1. We have solar panels to produce green energy and this helps us to decrease our carbon footprints.

2. We have solar water heater system at Şinya.

3. We are using energy-efficient lighting bulbs and energy-efficient air-conditions at Şinya

4. We are using water-efficient appliances and fixtures at Şinya.

5. We prefer local products in order to decrease negative effect of transportation and packaging.

6. We are using solar energy for washings and we prefer line drying to decrease our energy consumption. 

7. Depending on season we use farm to table products to decrease transportation and packaging. 

8. We don't throw food remains to litter bin. We give them to our chickens, goats, or neighbour dogs or cats etc.

9. We store waste oil and give them to waste oil collection companies for recycling.

10. We have battery collection bin. We also allow our neighbours to put their old batteries here.

11. We have used natural stone as construction material and prefered wooden furniture at Şinya. This helped us to decrease our energy consumption through good insulation.

12. We are trying to increase awareness about environmental protection in all platforms. 


Şinya kıbrıs'ın doğasında yetişen yaz ve kış yeşil kalabilen bir çalı bitkisidir. Sakız ağacının bir türüdür.

Çok güçlü bir bitkidir ve sıcak yaz aylarında bile yeşildir. Çitlembik gibi küçük meyvecikleri kuşlar için önemli bir besin kaynağıdır. Bazı köylüler bu meyvecikleri peksemek yapımında kullanmaktadır. Şinya tesisimizin ismi ve logosu bu bitkiden gelmektedir. Tesisimize geldiğinizde etrafınızda bu bitkilerden çok görebilirsiniz. 


Şinya tesisimiz ayrıca Karpaz Ekoturizm Birliğine üyedir. Ekoturizm ve sürdürülebilir turizm ilkelerini takip ediyoruz ve doğa ile barışık bir işletmecilik yapıyoruz. Tesismizde yeşil enerji ürettiğimiz güneş panellerimiz de vardır. 


Tesis işletmecisi olarak ayrıca organik sertifikalı bahçemiz vardır. Bazı dönemlerde bahçeden sofraya ürünlerimizle menümüzü zenginleştiriyoruz. Bu ayrıca kimyasal kullanımının azaltılmasına da katkı sağlamaktadır.


Çevremizi nasıl koruyoruz:

1.      Tesisimizde güneşten elektrik üreterek karbon emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunuyoruz.

2.      Sıcak suyu güneş ile ısıtıyoruz

3.      Tesisimizde aydınlatma gereçlerini tasarruflu ve verimli olanlardan tercih ettik. Ayrıca inverter model klimalar kullanıyoruz. Böylece enerji sarfiyatını azaltıp çevrenin korunmasına katkıda bulunduk.

4.      Musluklarda su tasarrufu sağlayan aparatlar kullanıyoruz.

5.      Mümkün olduğunca yerli ürünleri tercih ederek, nakliye ve ambalaja bağlı çevreye verilen olumsuz etkilerin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz.

6.      Çamaşırları güneşten ürettiğimiz yeşil elektriği kullanarak yıkıyoruz ve dışarıda asarak doğal kurutma yapıyoruz.  

7.      Kendi bahçemizde sebze meyve yetiştirip kullandığımızdan nakliye ve ambalaj kullanımının azaltılmasına katkıda bulunuyoruz.

8.      Yiyecek artıklarını çöpe atmıyoruz, tavuklara, keçilere, kedilere, köpeklere verilmesine dikkat ediyoruz.

9.      Atık yağları biriktirip ilgili toplayıcı firmalara veriyoruz.

10.  Tesisimizde atık pil toplama ünitesi bulunduruyoruz. Ayrıca komşularımızın da atık pillerini buraya atmalarına imkan veriyoruz.

11.  Tesisimizde inşaat malzemesi olarak doğal taş ve ahşap malzeme kullandığımızdan uygun yalıtım sayesinde enerji tasarrufu sağlayıp çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz.

           

12.  Çevrenin korunması için her türlü platformda bilinçlendirme faaliyetleri yapıyoruz.